Élelmezési dokumentumok

A gyermekek étkeztetése az óvodában

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 72 órán át megőrizni (NNK). A születésnapi vagy névnapi kínálás céljából behozott élelmiszereket az NNK előírásainak megfelelően csak ellenőrzött helyről lehet beszerezni. A vásárlást igazoló blokkot/számlát a csoportos óvodapedagógus részére át kell adni.

Nem vonatkozik ez a kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcsre, zöldségre.

Az óvodai étkezést - a szülők támogatását is élvezve - naponta gyümölccsel és zöldséggel ki lehet egészíteni, amelyről a vásárlást igazoló blokkot/számlát a csoportos óvodapedagógus részére át kell adni.

A szükségleteknek megfelelő – a csoportok többségében folyamatosan szervezett – reggeli 9:00 óráig tart. Ebéd: 12:00-13:00, uzsonna: 15:00 órakor kerül elfogyasztásra.

Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel.

A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

Az óvodában az alábbi feltételek fennállása esetén ingyenes étkezést igényelhet a szülő:

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
  • a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek nevelése
  • a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
  • a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
  • a családban az egy főre jutó havi nettő jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át

Az ingyenes étkezés igénylés a szülő által leadott írásbeli nyilatkozattal igényelhető /nyomtatványt az óvodában lehet kérni/

A nyilatkozat leadását követő naptól az igénylő jogosult az étkezés igénybevételére. Az ingyenességre való jogosultság megszűnését a szülő köteles 5 napon belül bejelenteni.

Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható reggel 7.00-8.00 között telefonon vagy személyesen. A lemondás tárgyhóban kerül jóváhagyásra, a számla pedig következő hónapban kell kiegyenlítenie a szülőnek. Be nem jelentett hiányzás esetén reklamációt nem fogadunk el.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ingyenes étkezés esetén is szükséges, illetve kötelező a hiányzás bejelentése!

A térítési díj befizetésére, illetve átutalására a szülőnek a számlán megjelölt fizetési határidőig van lehetősége. A megjelölt napokon kívül térítési díjat nem áll módunkban beszedni. A szülő a térítési díjhátralékot legkésőbb a következő hónap erre kijelölt napjain köteles rendezni, ellenkező esetben az óvoda megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az étkezés lemondásának elmulasztása esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére, ill. a következő hónapban történő jóváírására nem tarthat igényt.

Az óvodában napi háromszori étkezést biztosítunk. Tízórai-ebéd-uzsonna, azaz két kis-és egy főétkezést. Reggelit és vacsorát a szülőknek otthon kell biztosítani.

Étkezés kirándulások alkalmával

Egész napos kirándulás alkalmával - az óvodapedagógusok döntése alapján - az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill. uzsonna.

Ételérzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

A közétkeztetésben résztvevő gyermekek étkezésének táplálkozás-egészségügyi szabályait a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, melynek köszönhetően a köznevelési intézményekben minden fogyasztó az életkorának és egészségi állapotának megfelelő ételhez juthat. A Rendelet előírásai szerint elkészített étel hozzájárulhat a gyermekek egészséges testi és mentális fejlődéshez, ezért arra kell törekedni, hogy a közétkeztetés keretében valósuljon meg a diétás étrendek biztosítása. Ennek megfelelően a Rendelet elsősorban az intézmények számára írja elő a szakorvos által előírt diétás étrend biztosítására vonatkozó kötelezettséget.

A fentiek figyelembe vétele mellett azonban előfordulhat, hogy a szülő a gyermeke szakorvos által igazolt diétás étkeztetését nem a Rendelet által szabályozott közétkeztetés keretein belül oldja meg.

A Rendelet 2021. szeptember 1-jén megjelent módosítása értelmében, amennyiben a szakorvos által igazolt diétás étkeztetési igénynek megfelelő étrend az intézmény által, a közétkeztetés keretében nem biztosítható, úgy az – 2021. szeptember 9-től – a szülő vagy más törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata alapján, otthonról hozott vagy a nevelési-oktatási intézménybe rendelt étellel is megoldható, melynek feltételeit (a kis- és főétkezések ételeinek hűtésének, melegítésének és fogyasztásának) az intézménynek kell biztosítania.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szülő által bevitt, rendelt diétás ételek nem tartoznak a közétkeztetés keretei közé, így a közétkeztetőt az ilyen ételekkel összefüggésben felelősség nem terheli.

Az intézmény vezetőjének a bevitt diétás ételekkel kapcsolatban az alábbi szabályok betartásáról kell gondoskodnia:

Bevitel szabályai

A bevitt ételeket a közétkeztetésben szolgáltatott ételektől elkülönítve kell kezelni, azok az intézmény konyhájára nem kerülhetnek be.

A hűtve tárolást igénylő ételeket (levesek, főételek) minden esetben a fogyasztó nevével, a bevitel dátumával ellátva, lezárt – étel tárolására alkalmas, mikrohullámú eszközben melegíthető – edényzetben kell bevinni az intézménybe és elhelyezni a kijelölt hűtőszekrényben egyéb szállító eszköz (pl. táska, zacskó, stb.) nélkül.