MIÓVI Szlovák Nemzetiségi Tagóvodája

Az óvoda 1998. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a gyermekek számára. Ettől kezdve, intézményes keretek között szlovák nemzetiségi nyelvi nevelés folyik Bükkszentlászlón.

Településünk a bükk szívében fekszik, gyönyörű természeti adottságok között. Óvodánk Bükkszentlászló központjában található, családiasan kialakított környezetben.

Az óvoda megközelíthető a Miskolc Újgyőri- Főtérről induló 68-as busszal, 15-20 perc alatt.

Tagóvodánk nemcsak városunkban, hanem országos szinten is elismert nemzetiségi nevelést valósít meg. Egy csoportos óvodaként működünk.

Tárgyi és humán feltételeink teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi elvárásoknak, ennek folyamatos fenntartásába kiemelt szerepe van a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Az óvoda támogatói:

Szülői Munkaközösség

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselőasszony

Nevelési programunk:

Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk cél és feladatrendszerének megfelelően az óvoda mindennapi életébe beépül a szlovák nemzetiségi hagyomány átörökítése, szlovák anyanyelvi nevelés. 1998 szeptemberétől a szlovák nemzetiségi lakosság igényeit kielégítve, Miskolc Város Önkormányzata biztosítja a szlovák nyelvi nevelést Bükkszentlászlón két fő szlovák nemzetiségi óvodapedagógussal.

Az itt élő családok megfelelő szociokulturális hátteret biztosítanak a gyermekeik kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődéséhez. Jellemző a több generációs családok jelenléte, ami eredményesen segíti elő a szlovák hagyományok ápolását. Az óvoda közösségformáló,- megtartó, és – fejlesztő szerepet tölt be Bükkszentlászló életében.

A minősített Lépésről- Lépésre Óvodafejlesztő Program szerint készítettük el és adoptáltuk Helyi Óvodai Programunkat. A helyi sajátosságoknak megfelelően ez a program szolgálja legoptimálisabban a gyermekek fejlődését szem előtt tartva a szülők szociális és mentális támogatását, továbbá a szlovák nemzetiségi óvodai nevelés sikeres és eredményes megvalósítását.

Célunk:  A 3-7 éves gyermekek fejlődésének támogatása és  személyiség fejlesztése. A gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthetők individuumokhoz és szociális lényekhez, az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelítünk. A feltételrendszerrel, a tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre, és a családok értékrendjének sokféleségére. A szlovák nemzetiségi nevelésben résztvevő óvodás gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiségi kultúra megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok, a szlovák nyelv átörökítését és fejlesztését szolgáljuk.                      A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének biztosításához- különleges igényeket kielégítve- a másságot elfogadó környezet folyamatos fenntartása. Célunk a kedvező környezeti adottságok kihasználásával a gyermekek egészséges életmódra, a környezet szeretetére nevelés az erdei ovi szellemiségében. A gyermekeket minél több élményhez juttatjuk.

Vegyes csoporttal működünk, családias légkörben, a 3-7 éves korú gyermekek együtt játszanak, tevékenykednek. Azt tapasztaljuk, hogy ez által szociálisan érettebbek gyermekeink, megtanulnak egymásra odafigyelni, óvni a kisebbeket, felnézni a nagyobbakra. A kis létszámmal működő csoportunkban ideális személyre szabott fejlesztésben részesülnek óvodásaink, figyelembevéve az egyéni képességeket, készségeket. A gyermekek fejlesztése 7 tevékenység központban történik: Családi, szituációs játék; Irodalmi, ének- zenei tevékenység; Építőjáték; Ábrázoló, művészeti tevékenységek; Manipulációs tevékenységek; Homok és vízasztali tevékenységek; Természetismereti tevékenységek; Mozgásfejlesztés.

Programjaink:

  • Bábszínházi előadások; Ovi színház;
  • Település rendezvényein kétnyelvű műsorral lépünk fel: Nemzetiségi Nap, Nyugdíjasok Napja, Mikulás est; Karácsony
  • Évente Családi Napokat szervezünk;
  • Farsangi karnevál- nyitott;
  • Anyák napja, Ballagó- Évzáró ünnepély- nyilvános;
  • Gyermeknap- szervezője a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, közösen a település aprajával és nagyjával, csodálatos környezetben, egész napos program;
  • Minden évszakban sokat kirándulunk a minket körülvevő közvetlen erdei környezetben.

 

Cím
3510 Miskolc, Fő utca 103.
Nyitvatartás
07:00-17:00
Telefonszám
+36 70 652 3214
+36 46 745 792
E-mail cím
bukkszentlaszlo.ovoda1998@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI Szlovák Nemzetiségi Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató neve
Eszláriné Markó Mónika