MIÓVI Vadász Úti Tagóvodája

A MIÓVI Vadász úti Tagóvodája Miskolc-Pereces erdő övezte környezetében található családias, otthonos két osztatlan csoporttal működő intézmény. Óvodánk nevelőközösségének jellemzője a méltányos, befogadó nevelést segítő pedagógiai módszerek, munkaformák alkalmazása a nevelés folyamatában. Pedagógiai programunkban hangsúlyt kap a differenciált, individualizálva nevelés, az egyéni bánásmód, a befogadó, valamint az esélyteremtő óvodai nevelés módszerei. Csoportjainkban a Lépésről Lépésre programba ágyazott Képességfejlesztő óvodai programcsomag alapján folyik a nevelőmunka, amely lehetőséget biztosít az olyan tevékenységek, munkaformák, módszerek alkalmazására, amelyek biztosítani tudják a sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányának kompenzálását, a különleges bánásmód érvényesítését. A Lépésről-lépésre óvodai program sajátos tevékenységközpont-rendszerben biztosítja a feltételrendszert, a tevékenységi formák színtereit, a szabad játékot és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek választási lehetőségeit. Hangsúlyt kap a családok bevonása az óvodai életbe aktivizálva a szülőket az együttműködésben. Erősíti a szülők felelősségét, támogatva a családi nevelés problémáinak megoldását.

Az intézményünkben folyó nevelőmunka eredményeként felgyorsult, rohanó és problémákkal terhelt világunkban gyermekeink esélyt kaphatnak a tudás élményszerű megközelítésére miközben befogadó, támogató és esélyteremtő nevelésben részesülnek. Célunk, hogy tekintsék játéknak az ismeretszerzést, miközben lehetőség teremtődik az alkotó erő, a tehetség megjelenéséhez esélyt teremtve a sikeres iskolai tanulás megkezdéséhez. Pedagógiai munkánkban domináns jelleggel gyakorlattá váltak a zöldóvodai foglalkozások, programok. A természet, az erdő közelsége, természeti kincseink (forrásvíz) megléte lehetőséget teremt a gyermekek és családok ismeretanyagának, bővítésére, környezettudatos, környezetvédő magatartásának formálására. Innovatív pedagógiai módszerként bevezetésre kerülnek óvodánkban a  metamorphoses meseterápiás foglalkozások, Peter Hess hangtál játékok, „csendszünetek” kiegészülve  a Bozsik foci, és DVTK  Akadémia sportfoglalkozásaival, népi gyermekjátékokkal, művészetterápiával. Családi programok szervezését, figyelmünk fókuszába helyezzük. Terepi foglalkozások szervezésével a közvetlen tapasztalás, cselekedtetés útján szerzett ismeretszerzés módszerét alkalmazzuk. Széles kapcsolati háló működtetésével, célunk a családok lakókörnyezetbe való beilleszkedésének megsegítése, esélyteremtés, hátránycsökkentés céljából. Az ismeretszerzéshez történő pozitív hozzáállás az élményszerű, esélyteremtő és hátránycsökkentő tudásmegosztás hozzájárulhat a későbbi lemorzsolódás megakadályozásához azáltal, hogy esélyt teremt a sikeres iskolai tanulás megkezdéséhez.

Cím
3518 Miskolc, Vadász utca 2.
Nyitvatartás
06:30-16:30
Telefonszám
+36 70 652 3188
+36 46 439 343
E-mail cím
vadaszovoda@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI Vadász Úti Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató neve
Szabó Andrea Éva