MIÓVI József Úti Tagóvodája

Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve segítsük elő a gyermekek sokoldalú, harmonikus, egészséges fejlődését, a magasabb rendű érzelmek kibontakozását, az életkor és az egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Óvodásaink a belső érés és a sokoldalú képességfejlesztés eredményeként váljanak alkalmassá az iskolai életre, szomatikus, mentális és szociális érettség terén egyaránt. A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok és dajkák feltétel nélkül szeretik őket, elfogadják különbözőségüket. Érzelmi gazdagság, pedagógiai optimizmus és derű jellemzi az együtt dolgozó kollektívát. Óvodánkban a helyi igényeket és lehetőségeket figyelembevéve szervezzük az óvoda életét. Hangsúlyozzuk a családi nevelés pótolhatatlanságát és elsődlegességét, amit nevelőmunkánkkal kiegészítünk.

Közös célunk, hogy az iskolába induló gyermekek érzelmileg gazdag, jól tájékozódó, megfelelő önbizalommal rendelkező, nyitott személyiségekké váljanak. Igényeljék a közösséget, s annak életében tevékenyen vegyenek részt. Derűs, a humort értő és igénylő, a szépre s jóra fogékony, boldog gyermekek legyenek.

Óvodánkban a gyermekek 7, korban homogén összetételű csoportba járnak. Csoportjaink létszáma átlagosan 22 fő. Csoportszobáink esztétikus berendezésűek és tágasak, a gyermekek igényeinek megfelelően kialakítottak. Tárgyi feltételeink tekintetében, folyamatos fejlesztésre törekszünk a változó igényeknek figyelembevételével.

A kisgyermekek elsődleges tevékenysége a játék, amelyre mind a csoportszobában, mind az udvaron elegendő időt, helyet és eszközöket biztosítunk. A megszokott óvodai tevékenységek mellet, nálunk kiemelt szerepet kapnak délutáni foglalkozások keretein belül az egészséges életmódra nevelésben: a judo, gyermektorna, néptánc, idegennyelvoktatásban: az angol, kreatív foglalkozásokon: kézműves délután, valamint van lehetőség kutyaterápián és hittanos foglalkozáson való részvételre is.

Pedagógiai programunkat nevelő testületünkkel közösen készítettük, megőrizve az addig kialakított értékrendünket. Programunk egy gyermekközpontú, szeretetteljes, befogadó, családias légkört biztosító óvoda önmeghatározása. Az érzelmi nevelésen alapuló, a játék elsődlegességét hangsúlyozó, a környezet megismertetését, megszerettetését az óvodapedagógusok egyéni irányultságát figyelembe vevő nevelést végzünk. A játékba integrált tanulási tevékenységek a közvetlen tapasztalatszerzésen alapulnak, és kötött vagy kötetlen szervezési formában valósulnak meg. Az óvoda csoportszervezését az igények és lehetőségek határozzák meg. Tudatosan vállaljuk a homogén életkor szerinti összetételt. Az óvoda napirendje rugalmas, megkötéseket csak a gyermekek érdekében tartalmaz.

Nevelő testületünk kreatív, innovatív, igényes és összetartó. Hivatásunkat magas színvonalon, odaadással, jó hangulatban végezzük. Nevelőmunkánk hatékonyságát, az eredményes integrációt közvetlenül segítik pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógusok, logopédus, fejlesztő pedagógus, valamint folyamatos kapcsolatot tartunk pszichológussal és szociális segítő munkatárssal is, a gyermekek kiegyensúlyozott ütemű fejlődése érdekében.

Cím
3531 Miskolc, József utca 2.
Nyitvatartás
06:00-17:00
Telefonszám
+36 70 652 3249
+36 46 508 817
E-mail cím
jozsefovoda@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI József Úti Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató neve
Kőszegi Beáta Andrea