MIÓVI Miskolci Integrált Óvodai Intézmény

Óvodánk, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (3534 Miskolc, Batsányi utca 2.) Miskolc-Diósgyőr városrészben, zöldövezeti környezetben, a Bükk-hegység lábánál és turisztikai nevezetességei közelében, könnyen megközelíthető helyen található. Az óvoda 200 férőhelyes, 8 óvodai csoportban tudja fogadni a hozzánk jelentkező családok gyermekeit, biztosítva számukra a választást az azonos életkorú, illetve eltérő életkorú gyermekeket nevelő csoportok közül. Az óvoda épületét két udvarrész is határolja zöldfüves nagy területtel, árnyékot biztosító fákkal, melyek a szabadban való tartózkodásra, mozgásra, örömteli játékra, közös óvodai rendezvényekre nyújtanak lehetőséget.

2014-ben megtörtént az épület energetikai felújítása, korszerűsítése, így a gyermekek egy sokkal esztétikusabb, modernebb intézményben nevelkedhetnek.A csoportszobáink mérete tágas, esztétikus megjelenésük, kialakításuk tükrözi a Helyi Pedagógiai Programunk sajátosságait és az óvoda dolgozóinak igényességét.

Nevelőtestületünket széleskörű szakmai felkészültség jellemzi. Szakmailag magas színvonalon, innovatív szemlélettel, elfogadást tükröző attitűddel valósítják meg az óvodás gyermekek nevelését, fejlesztését a nevelőmunkát segítő munkatársakkal közösen együttműködve. Mindezt egy érzelmileg biztonságot nyújtó, családias, derűs légkör kialakításával biztosítják mind a gyermekek és a szüleik számára egyaránt.

A Bükk-hegység közelsége, természeti szépsége kínálta a lehetőséget, hogy a Helyi Pedagógiai Programunkban kiemelt hangsúlyt fektessünk a természet harmonikus felfedeztetésére, megőrzésére, védelmének fontosságára, melyet a népi hagyományok tiszteletben tartásával, ápolásával is kiegészítettünk. Óvodánk programja a gyermekek igényeit, szükségleteit, a szabad játék fontosságát és a mesék személyiségformáló erejének jelentőségét kiemelve az alábbi címet kapta: „Játék, mese, környezetvédelem és hagyományápolás óvodai nevelésünkben”.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéni sajátosságainak tiszteletben tartására, személyiségük komplex módon történő harmonikus fejlesztésére. Célunk a színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden óvodás gyermek számára, különösen figyelve a hátránnyal küzdő gyermekek, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek és a tehetség-ígéretes gyermekek egyéni sajátosságaira, szükségleteire.

Óvodánkban tehetséggondozó műhelyek, fejlesztő hatású foglalkozások működnek a gyermeki képességek kibontakoztatása és gyakorlása céljából. Logopédus és gyógypedagógus szakemberek végzik a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztését óvodánkban.

Gyermekeink számára biztosítjuk az egészséges életmódot megalapozó mozgásos, sportolási lehetőségeket, együttműködve a DVTK általi utánpótlás nevelésben, valamint a Bozsik Intézményi Program keretében szervezett sportfoglalkozásokra járhatunk.

Kulturális rendezvényeken, programokon rendszeresen részt veszünk a város közművelődési intézményeiben: Csodamalom Bábszínház előadásai, múzeumpedagógiai foglalkozások, jeles napok alkalmából szervezett városi rendezvények, könyvtári foglalkozások. Az óvodában szervezett hagyományőrző programjaink segítik megismertetni a gyermekeket és szüleiket is a népi hagyományokkal: Mihály nap, Márton nap, betlehemezés, Gergely-járás, Kiszeégetés, Szent Iván éji tűzgyújtás.

Környezettudatos magatartásuk és szemléletük formálása érdekében rendszeresen látogatjuk a közelünkben található Csanyiki Erdei Iskola foglalkozásait, kirándulunk közeli a Vadasparkba, valamint a természetvédelemhez kapcsolódó jeles napokat szervezünk az óvodában.

Intézményünk körzetében található bölcsödével, általános iskolákkal szoros együttműködés keretében biztosítjuk gyermekeinknek és szüleiknek az élményt nyújtó változatos programokat, rendezvényeket. Rendszeres kapcsolatban állunk az óvoda orvosával és védőnőjével, akik segítik és figyelemmel kísérik a gyermekek egészséges fejlődését.

A szülőkkel való közös együttműködésünk változatos formái által, elfogadó szemlélettel, nyitottsággal kívánunk lehetőséget teremteni a szülők óvodai nevelésbe történő bevonódásába, építünk a szülők aktív részvételére, a gyermekek közös együttnevelésének sikeres megvalósítása érdekében.

Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket és leendő óvodásainkat!

Cím
3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.
Nyitvatartás
07:00-17:00
Telefonszám
+36 70 652 3225
+36 46 533 401
E-mail cím
batsanyiovi@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI Miskolci Integrált Óvodai Intézmény
Igazgató
Csizmárné Gede Erika Judit
Tagintézményért felelős óvodapedagógus
Balogh János Attiláné