MIÓVI Stadion Sport Tagóvodája

Óvodánk a Mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési program alapján végzi nevelőmunkáját. Nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének fejlesztése, a mozgás szeretetére építő életmód megalapozása. Heti rendszerességgel több sportággal ismerkednek meg gyermekink az óvodás évek alatt: úszás, labdajátékok, ovi foci, birkózás.

Nevelésünk célját és feladatát a megfelelően kialakított heti és napirend keretei között; a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazodó tevékenységek segítségével valósítjuk meg.

Nevelési területeink: Egészséges életmódra nevelés, egészség óvása a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével, a mozgással. Közösségi nevelés, érzelmi biztonság megteremtésével. Értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban.

Fontos feladatunk az érzelmi nyitás környezetünk felé. Ezt sokoldalú tapasztalatszerzéssel valósítjuk meg, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési területen környezetünk felé irányítsuk. A szülőföld, a lakóhely, a hagyományok és az ehhez kapcsolódó személyek, szokások megismerése és szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához.

Óvodánk öt csoportos intézmény. A csoportok arculatát a gyermekek és az óvodapedagógusok személyisége alakítja, formálja sajátossá.

Cím
3534 Miskolc, Stadion utca 47/a.
Nyitvatartás
06:30-17:00
Telefonszám
+36 70 652 3215
+36 46 370 535
E-mail cím
stadionovoda@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI Stadion Sport Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató neve
Tóth Edina