MIÓVI Százszorszép Tagóvodája

Kedves Látogató!

Örömünkre szolgál, hogy a MIÓVI Százszorszép Tagóvoda honlapján köszönthetjük Önöket.

50 éve fogadjuk nap-mint nap az óvodás gyermekeket. Óvodánk sokat tesz azért, hogy Önök napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, miközben gyermekeiket biztonságos helyen tudhatják.

Értékek, amelyek meghatározzák pedagógiai munkánkat:

  • a gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg,
  • a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, hátránycsökkentő szerepet töltenek be,
  • az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas nevelésben.

Célunk olyan személyiség nevelése, aki nyitott a körülötte lévő világra, bízik a felnőttekben, elfogadja és tolerálja a másságot, nem ad teret az előítéletnek. Szeretnénk óvodásainkat optimista életszemléletű, alkalmazkodásra és megújulásra képes, boldog gyermekként látni.

Óvodapedagógusaink a mindennapok tevékenységei alkalmával törekednek új, innovatív módszerek alkalmazására. A mozgásfejlesztést új torna eszközökkel, Mozgáskottával, a fenntartó támogatásával elkészített új műfüves pályával, mozgásfejlesztő játékokkal segítjük. A kooperatív tanulás lehetőségével az együttműködésre építve fejlesztjük a gyermekek képességeit. Törekszünk az ünnepek, hagyományok megtartására: Márton napi lámpás felvonulás, környezetvédelmi és jeles napok megünneplésére. Egyéni fejlesztés lehetőségét biztosítjuk óvodán belül logopédussal, utazó fejlesztő- és gyógypedagógussal. Lehetőség van játékos formában ismerkedni az angol nyelvvel, angol nyelvű pedagógus bevonásával. Ismerkedhetnek a néptánc alapjaival. Törekszünk a tehetségígéretű gyermekek fejlesztésére, a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátására.

A gyermekek többféle program lehetőségei közül választhatnak, amellyel hozzájárulunk a személyiségük optimális fejlődéséhez, szabad idejük hasznos eltöltéséhez: fakultatív hittan, korcsolya- és úszásoktatás, néptánc, angol nyelv játékos elsajátítása, modern tánc, séta, kirándulás, múzeumlátogatás, bábszínház, óvónői dramatizálás.

Büszkék vagyunk óvodánkra. Sokat teszünk azért, hogy a gyermekek azt mondhassák:

Jó itt óvodásnak lenni!

Honlapunkon keresztül megismerhetik csoportjainkat, informálódhatnak az óvodáinkban zajló eseményekről, programjainkról. Betekinthetnek legfontosabb dokumentumainkba. Hírfolyamon keresztül tájékozódhatnak az aktuális információkról.

A nevelőtestület nevében is kellemes időtöltést kívánok!

Ádám Anikó Ágnes
tagóvoda-vezető

Cím
3530 Miskolc, Serház utca 1.
Nyitvatartás
07:00-17:00
Telefonszám
+36 70 652 3156
+36 46 412 965
+36 46 505 555
E-mail cím
szazszorszep.miskolc@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI Százszorszép Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató neve
Ádám Anikó Ágnes