MIÓVI Petneházy Úti Tagóvodája

A Petneházy úti Tagóvoda Miskolc nyugalmas, zöldövezeti városrészében található. Az intézmény 3 vegyes életkorú csoporttal működik. A nevelőtestület 6 fő főiskolai végzettségű óvodapedagógusból áll, munkájukat szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztens segíti.Helyi nevelési programunk az „Egészség – mozgás – környezetvédelem, mint a jövőnk alapja”címet viseli. Kiemelt feladataink közé tartozik a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, komplex módon történő személyiségfejlesztése. Törekszünk az esetleges hátrányok csökkentésére, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével való fejlesztésükre. Célunk, hogy az óvodában eltöltött időben, minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétben az egészségét hatékonyan fejlesztő tevékenységben. Minden gyermek számára biztosítjuk a szeretetteljes nevelést és az esélyegyenlőséget. Óvodánk családias légköre, nyitottsága, gyermekközpontúsága, illetve az itt dolgozók személyisége maximálisan eleget tesz ezeknek a céloknak. Pedagógiai munkánk alapját képezi a tevékenységeken keresztül, illetve a tevékenységek által történő nevelés, ismeretátadás.Az óvodánk 2018-ban elnyerte a ”Madárbarát” címet, mely szemlélet megjelenik a mindennapjainkban.

Cím
3529 Miskolc, Petneházy Dávid utca 4.
Nyitvatartás
06:30-16:30
Telefonszám
+36 46 363 705
E-mail cím
petneovi.nyitottkapu4@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI Petneházy Úti Tagóvodája
Tagintézmény-vezető neve
Kerekes Zsuzsanna