MIÓVI Petneházy Úti Tagóvodája

A MIÓVI Petneházy Úti Tagóvodája Miskolc városának nyugalmas, zöldövezeti városrészében található. Az intézmény három vegyes életkorú csoporttal működik.

A nevelőtestület hat fő főiskolai végzettségű óvodapedagógusból áll, munkájukat szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztens segíti.

Helyi nevelési programunk az „KÖRNYEZETI NEVELÉS A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN” címet viseli. Kiemelt feladataink közé tartozik a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, komplex módon történő személyiségfejlesztése.

Törekszünk az esetleges hátrányok csökkentésére, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével való fejlesztésükre.

Célunk, hogy az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétben az egészségét hatékonyan fejlesztő tevékenységben. Minden gyermek számára biztosítjuk a szeretetteljes nevelést és az esélyegyenlőséget.

Óvodánk családias légköre, nyitottsága, gyermekközpontúsága, illetve az itt dolgozók személyisége maximálisan eleget tesz ezeknek a céloknak. Pedagógiai munkánk alapját képezi a tevékenységeken keresztül, illetve a tevékenységek által történő nevelés, ismeretátadás. Az óvodánk 2018-ban elnyerte a ”Madárbarát” címet, mely szemlélet megjelenik a mindennapjainkban.

Cím
3529 Miskolc, Petneházy Dávid utca 4.
Nyitvatartás
06:30-16:30
Telefonszám
+36 70 652 3205
+36 46 363 705
E-mail cím
petneovi.nyitottkapu4@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI Petneházy Úti Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató neve
Makár Enikő