PRO URBE kitüntető címet kapott a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény vezetője, Petránné Képes Gizella

Miskolci Integrált Óvodai Intézmény
PRO URBE kitüntető címet kapott a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény vezetője, Petránné Képes Gizella

Elégedetten tekint vissza a 45 éves óvodapedagógiai pályájára.

Közoktatási szakértőként, mesterpedagógusként, oktatóként mindig arra törekedett, hogy lelkiismeretes munkájával mind jobban hozzájáruljon a magyar óvodapedagógia fejlesztéséhez. Petránné Képes Gizella gyermekkori álmát valósította meg és 45 éve gyakorolja szeretett hivatását.


„Miskolccal való kapcsolatom a középiskolás éveimmel kezdődtek a Közgazdasági Szakközépiskolában 1972-ben, előtte szülőfalumban, Encsen – ma már város - jártam általános iskolába. Általános és középiskolai diákként is nagyon fontos volt számomra a közösséget szolgáló tevékenység, ezt örököltem szüleimtől, nagyszüleimtől, akik példát nyújtottak számomra az önzetlen segítségnyújtásban és abban, hogy minden emberben a jót kell meg látnunk, ha ezt tesszük, akkor mi is jó emberekké válunk. Tudom, sokak számára közhelynek tűnik, de én valóban kislány koromtól kezdve szerettem volna pedagógus lenni. Nagyon örülök annak, hogy ezt az álmomat meg tudtam valósítani.

Pályámat 1978. január 12-én kezdtem meg a Vasgyári Óvodában. A DIGÉP-ben, az LKM-ben, a Vasgyári Kórházban dolgozó szülők gyermekeit nevelhettem pályám kezdetekor, gyermekközpontú pedagógiai szemléletem itt alapozódott meg. Itt élhettem át a magyarországi rendszerváltást, követhettem nyomon a Vasgyár társadalmi környezetének változásait. A szülők elismerték munkánkat, bíztak szakmaiságunkban, gyermekszeretetünkben. 1992-től óvodavezető lettem, munkám során olyan légkör és feltételrendszer megteremtésére törekedtem és törekszem ma is, ahol a dolgozók szívesen, sikeresen és elkötelezetten látják el feladatukat, ahol a gyermekek sokoldalúan és harmonikusan, családias, biztonságos és szeretetteljes légkörben fejlődhetnek.
Mindezzel párhuzamosan nagyon fontosnak tartottam és tartom ma is a szülőkkel és az óvodák társadalmi környezetével való tartalmas és hiteles kapcsolatok kialakítását, fenntartását, fejlesztését, a gyermeki és szülői jogok feltétlen tiszteletét.

Büszke vagyok arra is, hogy 25 éve az én vezetésemmel nyílt meg Miskolc-Bükkszentlászlón a szlovák nemzetiségi nyelvet oktató óvoda, ahol nagyon magas színvonalon, országosan is elismerten, családias környezetben valósul meg a szlovák nemzetiségi óvodai nevelés, az intézmény központi helyet tölt be a szlovákság életében, közösségformáló és hagyományőrző szerepe érvényesül.

2004-ben Miskolc város Önkormányzata integrálta az óvodai hálózatot, ennek következményeként 4 feladatellátási helyen működő integrált óvodai szervezet vezetését láttam el Diósgyőrben.

Önképzésemre mindig nagy hangsúlyt helyeztem, még közel 50 évesen is két egyetemi diplomát vehettem át. Országos és helyi szinten számos továbbképzést tartottam óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák körében, tananyagot és továbbképzést fejlesztettem. Részt vállaltam a Miskolci Egyetem Közoktatásvezetői szakvizsgaképzésben résztvevő hallgatók mentorálásában. Az Országos Köznevelési Konferencián 30 éve vezetem az óvodai szekciót.
2021. májusában Miskolc Város Önkormányzata a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény vezetésével bízott meg, ami nagy kihívást jelentett számomra. Hittem abban és hiszek ma is, hogy ez a szervezeti változás minőségi változást eredményez majd a 32 miskolci óvoda gyermekeinek életében. Nehéz időszakon vagyunk túl, vezető társaimmal, a MIÓVI teljes dolgozói körének támogatásával leraktuk az alapokat, látjuk ennek a rendszernek az erősségeit és látjuk a fejlesztendő területeit is.
Összegző gondolatként azt tudom mondani, hogy életem a munkám. Óvodapedagógusi pályámon elkísértek és segítettek a velem dolgozó kiváló kollégák, a fenntartó önkormányzat vezetői és munkatársai, a támogató szülők, óvodáink partnerei. Nélkülük és családom támogatása nélkül most nem zárhatnám megelégedetten a 45 éves pedagógusi életutamat, és nem töltene el megható büszkeséggel a „Pro Urbe” díj.