Óvodai Beiratkozás 2023/2024-es Nevelési Évre Mióvi Avastetői Tagóvodája

MIÓVI Avastetői Tagóvodája
Óvodai Beiratkozás 2023/2024-es Nevelési Évre Mióvi Avastetői Tagóvodája

Időpont:

2023. május 09. kedd, 8:00 óra -17:30 óra
2023. május 10. szerda, 8:00 óra -17:30 óra
2023. május 11. csütörtök, 8:00 óra -17:30 óra

Fent jelzett napokon kell beiratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Beiratkozáskor a szülő hozza magával:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • óvodai jelentkezési lapot (melyen mindkét szülő aláírása szükséges)

Elérhetőség: 46/561-394; 46/561-395

E-mail cím: avasteto.hetszinvirag@gmail.com

Honlap: https://miovi.hu/intezmenyek/miovi-avastetoi-tagovodaja

MIÓVI Avastetői Tagóvodája
3524 Miskolc, Hajós A. u. 3.

Mindenkit szeretettel várunk!