Köszönetnyilvánítás Matiscsákné dr.Lizák Marianna a MINŐIES Alapítvány elnökének és Kiss Krisztina az Eastjob Bt. ügyvezetőjének

MIÓVI Bulgárföldi Tagóvodája
Köszönetnyilvánítás Matiscsákné dr.Lizák Marianna a MINŐIES Alapítvány elnökének és Kiss Krisztina az Eastjob Bt. ügyvezetőjének

A MIÓVI Bulgárföldi Tagóvodájának gyermekei és teljes alkalmazotti köre nevében szeretnénk köszönetet mondani a gyermekeknek és családjuknak nyújtott ruha, játék és édesség adományért.

Örömünkre szolgált a támogatásuk, mellyel a nehezebb anyagi körülmények között élő családokat segítették. Köszönjük a továbbra is felajánlott segítség lehetőségét!

A MIÓVI Bulgárföldi Tagóvodája nevében: Darmos Józsefné tagintézmény-igazgató és az intézmény dolgozói

Galéria