Őszi pedagógiai napok - Műhelybeszélgetés

MIÓVI Bársony János Úti Tagóvodája
Őszi pedagógiai napok - Műhelybeszélgetés

Bendász Ildikó waldorf óvodapedagógus vezetésével

A MIÓVI Bársony János úti Tagóvodájában október 13-án pedagógiai műhelybeszélgetésen vehettek részt az érdeklődő óvodapedagógusok. Az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja által szervezett, az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénye keretében az érdeklődők betekintést nyerhettek abba, hogyan lehet a waldorf pedagógia módszereivel, eszközeivel segíteni és támogatni az óvodás korú gyermekek nevelését.

A jelenlevők megismerkedhettek a waldorf pedagógia ember- és gyermekképével, az életkori sajátosságok és a fejlődési törvényszerűségek testi, lelki, szellemi fejlődésre gyakorolt hatásával.

Beszélgettünk a lassú, a gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodó érzéki tapasztalatokon nyugvó, felfedező és megismerő, speciálisan waldorf tevékenységeiről.

Megismerkedtek a kollégák a waldorf csoportszobák berendezésével, tárgyi eszközeivel, játékeszközeivel és azzal, hogy milyen pedagógiai szempontok szerint használjuk ezeket a tárgyakat, eszközöket a gyermekek fejlődésének elősegítésére.

A gyermeket körülölelő tárgyi és emberi környezet szerepén túl, beszéltünk az óvodás kor sajátos képességeiről, az utánzásról, a játékról, a fantázia szerepéről. Arról, hogy ezek a képességek hogyan segítik a gyermeket abban, hogy tevékenyen felfedezze az őt körülvevő világot és tapasztalatot szerezzen róla, ami majd később a tanulási képességeinek az alapja lesz.

Megvitattuk a szabad játék szerepéről való pedagógiai nézeteinket, kiemelve az utánzás és a szabad élmény feldolgozás jelentőségét.

Az óvodai élet ritmusain és tevékenységein keresztül beszéltünk az ünnepek jelentőségéről a jelképek, a rítusok, énerősítő és szorongást oldó hatásairól, a jó szokásokat kialakító és megtartó erejéről.

A műhelybeszélgetés során a jelenlevő óvodapedagógusok részt vehettek egy Ritmikus Körjátékban, és így élhettünk meg együtt azt az örömöt, amit a ritmus, a beszéd, és a mozgás együttesével élnek át minden nap az óvodás gyerekek. Megtapasztalhatták, hogyan lehet egy mesei elemekkel átszőtt tevékenységben komplex módon megismertetni a gyerekeket az őket körülvevő környezet természeti változásaival, változatos mozgásformákkal, dalokkal, versekkel, melyek erősítik a közösségi kapcsolataikat.

Megtapasztalhatták azt is az érdeklődő kollégák, hogy milyen érzés és élmény három színből képet festeni, vezetni, vagy terelgetni a színek keveredését, formákat kialakítani. Hogyan tud például egy gyermek egy festés során felfedezni összefüggéseket, miközben rácsodálkozik arra.

Az óvodapedagógusok a saját tapasztalatuk által tudták megélni azt is, hogyan tudja segíteni a pedagógust egy művészeti tevékenység abban, hogy minél több ismeretet legyen képes szerezni a gyermekek fejlődéséről.

A műhelybeszélgetés alkalmat adott arra, hogy interaktívan, és több gyakorlati példán keresztül sikerült megismertetni a waldorf óvodapedagógia néhány elemét az érdeklődő kolléganőkkel.