MIÓVI Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája

A MIÓVI Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Miskolc egyik legszebb zöldövezetében, a Bükk-hegység lábánál, a Kilián-déli lakótelepen helyezkedik el. 1976-tól működik óvodaként, jelenleg 3 csoporttal. A Bükk-hegység csodálatos természeti kincsei mind-mind kiváló lehetőséget nyújtanak a színvonalas  programok és kirándulások megszervezéséhez. 1998-ban ezek figyelembe vételével állítottuk össze a helyi óvodai nevelési programunkat, melyet címe is tükröz: „Harmonikus személyiségfejlesztés egészséges környezetben”. A nevelő-oktató munkába, szorosan építettük be a környezettudatos és egészséges életmód irányelveit. Zöld Óvoda Bázisintézményként illetve a KOKOSZ tagjaként a külső világ tevékeny megismerése hangsúlyosan jelenik meg a pedagógiai munkánkban.  Nevelőmunkánkban a gyermekközpontúság, a megismerés, az elfogadás az egészséget, a környezetet óvó-védő nevelési elvek érvényesülnek. A gyermekeink, környezetük felfedezése során, sokoldalú tevékenységek biztosításával, olyan tapasztalatok birtokába jutnak, amelyek a környezetben való, életkoruknak megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a nemzeti, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek szeretetét, védelmét is.  Fontos feladatnak tartjuk, hogy  a gyermekek megismerjék környezetüket, a szülőföld, a néphagyományok, a nemzeti, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, formálva a gyermekek környezettudatos magatartását a fenntartható fejlődés érdekében.  Óvodánk 2003-tól tagja a Környezet- és természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetségének. 2006-ban első, 2013-ban pedig megkaptuk az Örökös Zöld Óvoda címet, majd bázisintézményi feladatokat kapott óvodánk.

Cím
3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna utca 28.
Nyitvatartás
06:00-17:00
Telefonszám
+36 46 370 327
E-mail cím
lorantffyovi@gmail.com
Tagóvoda
MIÓVI Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája
Tagintézmény-vezető neve
Vadnai Enikő